Youth system "NEO"

Body: Sonoma oak.                                Body: wenge “Magic”.

Facade: Sonoma oak.                            Facade: wenge “Magic”.

 

Penal:

0,50х2,01х0,52м.

меблi "Скай"

Body: Sonoma oak.                                Body: wenge “Magic”.

Facade: Sonoma oak.                            Facade: wenge “Magic”.

 

2-door wardrobe:

1,00х2,01х0,52м